Mange snakker om overgangsalderen eller middagshøyden når man fyller 40. I livet erfarer man perioder som kanskje er litt mer utfordrende enn andre. Som barn har de fleste en stor tro på det meste, men med årenes løp og erfaringer forandrer man seg – og det gjør også følelsen av lykke.

lykke

Man observerer livet og ser tilbake på hvordan livet var sammenlignet med akkurat nå. Noen har levd harde liv og ser kanskje fram til lysere tider, mens bestemor kan se tilbake på et helt liv med alle dets opp- og nedturer. Men ved hvilken alder er man lykkeligst?

De lykkelige 20-årene

Ifølge lykkeforsker Joar Vittersø ved universitetet i Tromsø er mennesket aller lykkeligst i 20-årene! Sammenlignet med mennesker som blir småbarnsforeldre i 20-årene, er de beste årene den tiden vi har uten små barn å følge opp. Ifølge Vittersø er småbarnsforeldre i 20-årene mindre lykkelig sammenlignet med før de fikk barn. Omprioriteringer og årsaker som stress, mange oppgaver, søvnmangel, barnas trassalder og bekymringer er elementer vi kan skape økt bevissthet omkring før vi vurderer å bli foreldre. Barna skaper lykke for foreldrene, men ifølge forskningen er man også lykkelig uten barn.

Menn lykkeligere enn kvinner?

Forskning fra USA viser at kvinner har blitt mindre lykkelige de siste 40-årene. Livssituasjonen har endret seg veldig, og kvinner er mer utsatt for stress på flere forskjellige arenaer sammenlignet med tidligere. Med flere arenaer har de større sjanse for å lykkes eller mislykkes sammenlignet med tidligere, da kvinnens arena var hjemme med familien.

Lykkeligere som rik?

Vittensø forteller at statistisk sett er det slik at jo mer du tjener, desto mer tilfreds med livet er du. Men forskning fra USA viser at det er ikke noen sammenheng mellom daglig lykkeopplevelse og økning i inntekt. Det er ikke et felles element som kan dekke selve lykkefølelsen. Selv om selvtilliten er på topp med en sterk økonomi, så er ikke alle individer lykkelige selv om de er rike. Lykkefølelse er individuelt, og har mer med øyeblikket her å nå enn med penger å gjøre.