LysSom du sikkert vet så finnes det mange grunner til at man trenger lys, både inne og ute. Situasjoner kan ofte bli farlige om man ikke har lys – for man ser ikke hva man driver med. Vi er dessverre ikke som katter som ser like godt i mørket som i dagslys.

For voksene så er en av de største utfordringene som vi har er å kjøre når mørkt, om vi ikke bruker lysene så ser vi ofte ikke hvor vi kjører – eller om vi i det hele tatt er på den riktige siden av veien. Om vi alle skulle kjøre rundt uten lys, så ville det vært veldig mange flere ulykker enn hva det er på norske veier. Derfor så har vi lys både foran og bak på bilen så vi ser hvor vi kjører og ikke minst så andre biler ser hvor vi er og hvor vi kjører.

Men det er langt fra den eneste grunnen til at vi trenger lys i hverdagen. Det er veldig greit å ga gatelys ute når man er ute å går på tur – mye av den samme grunn til hvorfor det er viktig med lys på bil. Uten gatelys så ville det vært vanskeligere å se hvor vi går eller om vi går den riktige veien. Selv om både månen og sola lyser opp mye ute, så er det mange situasjoner hvor man trenger litt ekstra lys.

Det er heller ikke bare ute vi trenger lys, det er også inne i hjemmene, på kontorene og i butikkene. Når man bygger et rom/eller flere rom med vegger så stenger man for mye av det naturlige lyset og det vil bli vanskeligere å se hva vi gjør. Lys er viktig for alle i hverdagen, uansett hvilken alder og situasjon som vi befinner oss i.