Tiden da barn begynner å vokse opp. I tiden rundt 10-15-årsalderen er det mye som skjer med barnet. Det har forlengs rukket å bli et eget individ, med alt som dette innebærer av ønsker og motivasjoner. Dette er en tid for å deg til å kunne balansere oppdragelsen. Mellom trygghet gjennom struktur og faste rammer, og å gi dem frihet til å bli selvstendige vesener i en verden av utfordringer.

Barnet fysisk og psykisk

Fra barnet er rundt 10 år er det mye som skjer. De mestrer det fysiske og kan være med deg på det meste. Dere kan dra på lange skiturer, reise til nye byer, de kan sitte stille på restauranter og være alene i vannet når dere er på stranden. Selvstendigheten er stor når det kommer til fysisk aktivitet. Og denne selvstendigheten speiles også i det mentale. Fra 10-årsalderen er det sannsynlig at barna begynner å få egne preferanser for hva slags klær de vil gå med, hva slags aktiviteter de vil foreta seg og hvor de ønsker å dra på ferie. Det er viktig å kunne stimulere til kommunikasjon og utvikling, men fremdeles ha i mente at selv om de fremstår som utviklede mennesker, så er de fremdeles barn.

Spennende tid

Alderen mellom 10-15 år er en spennende tid for deg og barnet. Det er en tid der du mest sannsynlig vil bli konfrontert med spørsmål som det kan være vanskelig å svare på. Det er viktig å ta alle spørsmål på alvor og være åpen for undringen en liten person kan ha på hjerte. Dette er en tid der barnet øver seg på å bli voksen. Man ser det på skolen, der for eksempel barnet vil prøve å prøve ut grenser for hva som er akseptabelt og ikke. De blir bevisste på sin egen posisjon i verden, og dermed også andres. Det er viktig å ha strukturer som gjør at barnet kan utvikle seg fritt. Frihet innenfor trygge rammer. Man må gi dem den selvstendigheten og tillitten som de fortjener, men også la de ha sine egne hemmeligheter og private liv. Samtidig som det er en tid der det er viktig å kommunisere med barnet for å vise dem at du er der for dem. Det er en tid som kan være tøff. Det er mye du ikke kan kontrollere som foreldre, men vissheten om at det finnes aksepterende og guidene voksne hjemme, gjør at denne tiden vil være lettere for barna.

I tiden mellom 10-15 år kommer barnet mest sannsynlig også til å oppleve å bli forelsket. Kanskje er dette noe de forteller om hjemme, eller kun i fortrolighet skriver ned i en dagbok. Det kan være vanskelig å gjennomføre, men mest av alt er aspektene i denne tiden basert på balanse. Balansen mellom å være tilstede og gi privatrom, å sette rammer og å gi frihet, oppmuntre til aktiviteter og selvstendig læring. Dette er en spennende tid som former individualiteten til et barn på vei til å bli en utviklet voksen.