Det snakkes mye om likestilling for tiden, for selv om vi befinner oss i 2019 – og Norge er et av verdens mest likestilte land, så har vi mange utfordringer som fortsatt ikke er løst.

kvinner likestillingLikevel er det jo slik at Norge ligger på toppen av mange lister når det kommer til nettopp likestilling. Dette skyldes en samfunnsutvikling og en villet politikk over lang tid. Pappaperm er ett eksempel på dette, men også billige barnehager – som har medført at begge foreldrene kan jobbe. Det er heldigvis ikke lenger slik at det kun er mamma som er hjemme med barnet, mens far er ute i arbeidslivet og tjener penger til livets opphold. Ikke bare har dette gikk kvinner mulighet til å leve økonomisk selvstendige liv, men har også gitt menn større muligheter til å være bedre fedre til barna sine. Med andre ord, dette er noe vi kan kalle en ekte vinn-vinn-situasjon.

Må gjøre mer i andre land

Men selv om vi er flinke på likestilling her hjemme i Norge, er vi dessverre svake på å inkludere likestilling som et krav i bistandsarbeidet vårt. Dette er viktig for å forsikre oss om kvinner får like rettigheter og muligheter som menn – i alle verdens land.

Det er viktig at Norge går foran som et godt eksempel når det kommer til likestillingen innenfor bistand. Våre politikere bør også snakke høyt om disse problemstillingene når de deltar i ulike internasjonale fora, som for eksempel på FNs talerstol. Da Norge møtte med en kvinnelig delegasjon under forrige klimatoppmøte hos FNs kontorer i New York, var det noe som ble skrevet om over hele verden. Dette viser at Norge kan gå foran som et foregangsland når det kommer til dette svært viktige spørsmålet.

Likevel gjenstår det å se om Norge tar på seg denne rollen, og øker kravene om likestilling når de deler ut bistandsmidler i tiden som kommer. Det blir spennende å følge med på utviklingen.