Ingen ønsker vel å leve uten tenner siden det er noe vi gjør mye bruk av hver dag. Det ville bli svært vanskelig å nyte god mat uten tennene, men selv med gebiss kan man ikke få i seg den maten man vanligvis får i seg hver dag. Mange fortviler derfor over at det er svært kostbart i Norge dersom man får problemer med tennene og må foreta hyppige tannlegebesøk. For legeregninger tar som oftest staten sin del av betalingen, og det finnes maksbeløp for legeutgifter. Dersom du må til tannlegen, tar du derimot hele regningen selv, og hvis du må gjøre store inngrep blir regningene ofte skyhøye.

tannlegeDerfor har Arbeiderpartiet i lang tid hatt ambisjoner om en omfattende helsereform i Norge som blant annet inkluderer billigere tannhelse for det norske folk. Dette innebærer for eksempel at det også blir et maksbeløp for tannlegeregningen som pasienten selv må dekke, og alt utover dette skal dekkes av det offentlige. I 2009 mente Arbeiderpartiet at tannhelse skulle dekkes av det offentlige i sin helhet, mens de nå går inn for at 3 fjerdedeler av utgiftene skal dekkes av staten. De ønsker også at det skal bli bedre forebyggende arbeid for tannhelse slik at folk slipper å besøke tannlegen ofte, og spesielle vilkår til personer med svak økonomi.

Disse 3 punktene er altså essensen av Arbeiderpartiets mål:

  • Staten skal dekke den store majoriteten av utgiftene
  • Bedre tannhygiene for det norske folk
  • Skjerme dem som ikke har så god råd

Dette blir mottatt med applaus hos mange, men det kreves fra flere hold at Arbeiderpartiet kommer med klarere løfter om billigere tannhelse. Hedmark for eksempel, ønsker at tannhelse skal komme inn under folketrygden siden munnen og tennene er like mye en del av kroppen som alt annet, og dermed er vitalt for et menneskes helse. «Det er ingen grunn til at det skal være et skille mellom tannlegeutgifter og vanlige legeutgifter», heter det.

kommunene skal overta ansvaret

En annen endring angående tannhelsetjenesten er at regjeringen nå går inn for at kommunene skal overta ansvaret i stedet for fylkeskommunen som er situasjonen i dag. Dette vil føre til bedre samarbeidsmuligheter og et mer koordinert tilbud. Også de minste i samfunnet vil ha stor nytte av denne endringen, siden barnevern og skolehelsetjenesten blir flyttet nærmere de som måtte trenge det. Undersøkelser viser nemlig at tannhelsepersonell spiller en stor rolle i å forebygge og avsløre misbruk av barn.

Noen mener derimot at dette er et stort tilbakeskritt, og at det er ingen grunn til å endre noe som fungerer godt i dag. Det er solide fagmiljøer som samarbeider med andre kommunegrenser, og fylkeskommunene samarbeider om forskning på området og videreutdanning. Denne endringen hevdes å ville splitte disse sunne fagmiljøene, og dette kommer til å gå ut over pasientene siden tilbudet vil bli svekket, sies det. Forslaget vil dermed ofre det gode faglige tilbudet som kundene har i dag, sier kritikere av dette forslaget. Mer om tenner kan du lese her.